top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

11 keinoa hillitä ilmastonmuutosta

Updated: Sep 23, 2019


Eduskuntatalon edessä ilmastolakkoon kokoontuneet nuoret olivat oikealla asialla. Ilmastonmuutokseen vastaaminen on tänä keväänä valittavan eduskunnan tärkeimpiä tehtäviä. Meidän on toimittava nyt, jos haluamme välttyä ilmastonmuutoksen aiheuttamilta valtavilta muutoksilta elinympäristössämme kuten lajien katoamiselta, kuivuudelta, tulvilta ja myrskyiltä. 

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii valtavan määrän toimia, jotka kaikki kuljettavat meitä samaan suuntaan. Suomen on luovuttava kaikista fossiilisista polttoaineista ja saavutettava hiilineutraalius 2030-luvulla. Lisäksi meidän on vaikutettava EU:ssa ja laajemmin, sillä yksin emme ilmastoa pelasta.

Tulevien neljän vuoden aikana Suomessa tarvitaan mm.

1. Kulttuurin muutos, jossa turhasta kuluttamisesta luovutaan ja siirrytään energiatehokkaaseen kiertotalouteen. Muutosta pitää tukea mm. verotuksella. Korjauspalvelut verovapaiksi ja saastuttaville tuotteille kuten fossiilisille polttoaineille lisäveroja.

2. Uusia teknologioita mm. hiilen siivoamiseen pois ilmakehästä. Tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta pitää suunnata ilmastonmuutoksen ratkaisuun. Teknologioiden vienti tarjoaa Suomelle mahdollisuuden olla ilmastonmuutoksen hillinnän suurvalta.

3. Kannusteita energia- ja taloyhtiöille energiatehokkuuden lisäämiseksi.

4. Toimintatapojen muutosta maa- ja metsätaloudessa, jotta maatalousmaan ja metsien kyky sitoa hiiltä maksimoidaan. Viljelijöitä ja metsänomistajia pitää palkita nielujen kasvattamisesta.

5. Puu korvaamaan saastuttavampia raaka-aineita kuten betonia rakentamisessa ja öljyä tekstiileissä

6. Yli vaalikausien ulottuva investointisuunnitelma mukaan lukien sähköverkon uudistaminen, joukkoliikenneinvestoinnit, sähköauton latausinfra jne.

EU:ssa ja kansainvälisesti meidän täytyy

7. Nostaa päästökaupan kautta saastuttamisen hintaa ja ottaa liikenne ja lämmöntuotanto kokonaisuudessaan mukaan päästökauppaan. Päästökauppa on tehokkain politiikkakeino vähentää päästöjä EU:ssa.

8. Asettaa hiilitullit ilmastoa saastuttavasti tuotetuille ulkomaisille tuotteille. Näin vaikutetaan päästöihin EU:ta laajemmin.

9. Tehdä lentämisestä kalliimpaa kehittämällä lentoliikenteen päästökauppaa tai verottamalla lentopolttoainetta.

10. Suunnata maatalouden tukia niin, että hiilensidontaa edistävät viljelytavat yleistyvät.

11. Tukea kestävää metsänhoitoa ja maatalouden hiilensidontaa kehittyvissä maissa.


4,464 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page