top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Helsingin pitää edistää etätyötä, ei pelätä sitä

Koronavuosi on osoittanut, että monella alalla on mahdollista tehdä etätöitä tuloksellisesti ja tavalla, joka lisää työn joustoja, vähentää työmatkoihin käytettyä aikaa ja helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Paikasta riippumaton työ on mahdollistanut myös uudenlaista asumisen vapautta, kun moni etätöitä tehnyt kaupunkilainen on koronan aikaan päätynyt työskentelemään osin vaikkapa mökiltä käsin.


Maaseutumainen elämä on ollut sellaisessa nosteessa, että on jopa pohdittu, onko etätyö uhka kaupungeille.


Etätyö on mahdollisuus helsinkiläisille


Helsingin ei pidä pelätä etätyötä, vaan nähdä paikasta riippumaton työ mahdollisuutena. Etätyön lisääntyminen voi vähentää ruuhkia ja lisätä eri asuinalueiden elinvoimaa sekä vähentää rakentamisen painetta kaupungeissa.


Ja toisaalta muuttoliike voi kulkea moneen suuntaan sen mukaan, missä on hyvää elämänlaatua tarjolla. Entä, jos maailman metropoleista tultaisiinkin Helsinkiin ja eri puolille Suomea etätöihin?


Ennen kaikkea kyse on ihmisten, helsinkiläistenkin, mahdollisuudesta elää entistä vapaammin oman näköistä elämää.


Helsingille tarvitaan etätyöstrategia

Vaikka korona menee joskus ohi, etätyöt eivät mene. Etätyön hyvistä puolista johtuen paikasta riippumattoman työn tekeminen tulee mahdollistaa jatkossakin silloin, kun se on työn kannalta mahdollista ja työntekijän toiveiden mukaista. Kehittyvä teknologia mahdollistaa etätöiden laajentamisen yhä uusille aloille ja parantaa palvelujen saatavuutta.


Helsingin pitää laatia oma etätyöstrategia, jotta voimme olla Suomen ja Pohjoismaiden – ehkä koko Euroopan – houkuttelevin etätyökaupunki. Tehdään Helsingille vetovoimatekijä siitä, miten huomioimme muuttuvan työelämän ja vastaamme muutoksen tarpeisiin.


Ensimmäiseksi kaupungin omien työntekijöiden etätyösopimukset ja -mahdollisuudet pitää laittaa kuntoon joka tasolla. Jokaisen, jonka on mahdollista tehdä etätöitä, pitää niitä myös voida tehdä. Tämä mahdollisuus laajentaa myös rekrytoitavien henkilöiden joukkoa, ja toimii vetovoimatekijänä hyvistä työntekijöitä muiden kaupunkien kanssa kilpailtaessa.


Ratkaisuja etätyön haasteisiin


Strategian tulee niin ikään tarjota ratkaisuja erilaisiin etätyöstä aiheutuviin ongelmiin.


Monelle on tullut kuluneen vuoden aikana tutuksi, miten kuluttava työpäivä voi olla, jos samaan aikaan pienessä asunnossa on useampi ihminen ja Teams-palaverit seuraavat toisiaan jatkuvana virtana ilman taukoja. Työergonomia voi olla olematonta, eivätkä työtapaturmat ole välttämättä korvauksen piirissä, jos työnantajalla ei satu olemaan kattavaa vakuutusta.


Etätyö on saattanut myös lisätä yksinäisyyttä ja tiimissä toimiminen on voinut kärsiä, jos vuorovaikutus rajautuu työasioista puhuviin päihin ruudun välityksellä.


Näitä haasteita on syytä tutkia ja vähentää paremmalla työn organisoinnilla,

lähi- ja etätyön vaihtelulla sekä johtamisella.


Uudenlaisia tiloja etätyön tekemiseen


Kaupungissamme etätyötä tekeville pitää luoda houkuttelevia ja sekä edullisia että ilmaisia etätyöympäristöjä. Kahvilat eivät välttämättä ole kaikille paras ympäristö työn tekemiseen. Mitä ovat esimerkiksi itsensä työllistäjien tai luovien alojen työtilatarpeet etätöitä ajatellen?


Lisäksi on syytä selvittää uusien kotien ja toimistojen kaavoitusta ja suunnittelua myös siitä näkökulmasta, miten ne soveltuvat lisääntyvään etätyöhön. Tarvitaanko jatkossa asuinkerrostaloihin enemmän yhteisiä tiloja, jotka soveltuvat etätöihin? Miten toimistotilojen ja niitä käyttävien yritysten tarpeet muuttuvat? Onko kaikkialla aidosti toimivat tietoliikenneyhteydet?


Korona tulee muuttamaan työelämää eri puolilla maailmaa. Tämä tarjoaa Helsingille mahdollisuuksia ja niihin on syytä tarttua.
26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page