top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Lisää lapsiparkkeja Helsinkiin?

Jätin tänään ensimmäisen valtuustoaloitteeni. Aloitteessa esitän, että Helsinki selvittää yhdessä yksityisten liikuntapalveluiden tuottajien sekä lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa mahdollisuutta edistää lapsiparkkitoimintaa Helsingissä.


Pienten lasten vanhempien on joskus haastavaa löytää mahdollisuuksia urheiluun, sillä lastenhoitoa voi olla hankala järjestää. Osa liikuntapalveluista tarjoaa lapsiparkkipalveluita, joihin lapsen voi jättää hoitoon urheilun ajaksi. Kuitenkin palveluita on tarjolla vain satunnaisesti.


Liikunta- ja urheilu lisäävät hyvinvointia ja terveyttä. On tärkeää, että kynnys liikunnan monipuoliseen harrastamiseen on mahdollisimman matala. Myös pienten lasten vanhempien mahdollisuutta liikkua on syytä edistää eri tavoin.


Lämmin kiitos kaikille aloitteeni allekirjoittaneelle valtuustokollegoille! Jäämme nyt odottamaan aloitevastausta.


16 views0 comments

Comments


bottom of page