top of page

ARVOT

Arvot

Luonto pitää meidät hengissä.

 

Lapsena luonto oli minulle tärkeä leikkipaikka. Yksi parhaista leikkimaastoista oli lähimetsikkö, jota kutsuimme leppämajaksi. Sinne rakensimme sisarusteni kanssa majoja ja leikimme niissä päivät pitkät. Nykyään luonnossa liikkuminen on minulle paras tapa irrottautua työkiireistä ja rauhoittua. Korona-ajan etätyöpäivät alkavat usein aamukävelyllä ja syksyisin suuntaan poimimaan sieniä Porkkalaan.

Luonto ei ole kuitenkaan pelkkää mukavaa harrastelua, vaan ympäristön hyvinvointi on elinehto ihmiselämälle. Puhdas ruoka, puhdas vesi ja kotiemme lämpö ovat kaikki peräisin maapalloltamme. Tärkein tehtävämme on toimia siten, että elinympäristömme säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. 

 

Kokonaan emme voi välttää ympäristöä vahingoittamasta, sillä kaikki ihmiselämä kuluttaa luontoa. Poliitikkojen pitää tehdä päätöksiä, jotka ovat tasapainossa ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta. 

 

Ihmisyys on välittämistä ja halua kehittyä.

 

Minulle elämän merkitys syntyy siitä, että voin pitää kykyni mukaan huolta itsestäni ja toisista, vaikuttaa maailman menoon sekä kasvaa ihmisenä. Teen politiikkaa uskoen, että meissä ihmisissä on valtava potentiaali ja mahdollisuus hyvään - kun vaan saamme mahdollisuuden ja vähän näemme myös itse vaivaa.

 

Lapsuudenperheeni on kokenut monenlaisia vaiheita mukaan lukien äitini ja siskoni sairastumiset syöpään. Jossain toisessa maassa vaikutukset olisivat olleet dramaattiset koko perheeseen. Suomessa pystyimme kuitenkin jatkamaan elämää melko normaalisti eivätkä esimerkiksi omat yliopisto-opintoni jääneet perheeni varallisuudesta kiinni. 

 

Ajattelenkin, että ihmisarvoinen elämä ei saa jäädä sattuman varaan. Tarvitaan yhteiskunta takaamaan meille yhtäläiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin ja ottamaan meistä koppi tukiverkkojen pettäessä. 

 

Ihmisyys on myös erilaisuuden arvostamista. Syrjintää ihonvärin, kulttuurin, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen tai muun seikan perusteella ei saa hyväksyä.

 

Maailma muuttuu edistysmielisyydellä.

 

Politiikassa voi päästä pitkälle pelkällä muutoksen vastustamisella ja muiden moittimisella. Yhtään Suomen tai maailman ongelmaa se ei kuitenkaan ratkaise. 

 

Tämän ajan päättäjillä ja itseasiassa meistä jokaisella on iso vastuu. Maapallomme kestävyys on koetuksella, suomalaiset ikääntyvät ja maailman politiikassa on epävarmuutta. Kaiken tämän päälle on tullut vielä koronakriisi. Poliitikkojen tärkein tehtävä on tunnistaa ja tunnustaa Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeimmät ongelmat ja etsiä niihin ratkaisut.

 

Tarvitsemme uteliaisuutta, kykyä ottaa koppi kehittämiskelpoisista ideoista ja taitoa jalostaa hyviä ajatuksia eteenpäin. Haluan toimia politiikassa rakentavasti yli puolueiden raja-aitojen. Kokemukseni mukaan sillä tavoin saa eniten asioita aikaiseksi.

bottom of page