top of page

Ihminen keskelle - Helsinki pystyy parempaan

Leipä

 

Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus toimeentuloon sekä turvan ja merkityksellisyyden tunteeseen, jota työpaikka tuo. Työ ja yrittäjyys ovat myös Helsingin kaupungin kestävän talouden perusta.

Helsingissä on Suomen parhaiten toimeentulevat ihmiset, mutta myös valtavasti syrjäytymistä ja osattomuutta. Syrjäytymisen vähentäminen ja se, että kaikki kynnelle kykenevät pääsevät opiskelemaan tai töihin on inhimillisesti tärkeää ja myös parasta talouspolitiikkaa.

 

Helsingin työllisyyspalvelut pitää laittaa kuntoon ja ne pitää kytkeä osaksi muita palveluita. Työllisyyden kuntakokeilu tarjoaa tähän historiallisen mahdollisuuden. Tavoitteena pitää olla, että yhden oven avaaminen riittää ja tuon oven avaamalla löytyy tarvittava apu työnhakuun - osaamispalveluista työnhaun tukeen ja mielenterveyspalveluihin.

 

Työpaikat syntyvät yrityksiin. Helsingin pitää olla yrityksille hyvä kumppani ja tukea myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia muun muassa pilkkomalla hankintojaan pienempiin osiin ja tekemällä niistä läpinäkyviä. Myös työllisyyspalveluilla pitää olla tiivis yhteys alueen yrityksiin.

Helsinki pystyy parempaan.

Kirjoituksiani aiheesta:

Helsingin edistettävä aktiivisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan toipumista koronasta

Avoimet hankinnat veronmaksajan etu  – HUS varoittava esimerkki

Helsingin kannattaa edistää yrittäjyyttä

Lämpö

 

Helsinkiläisten hyvä arki rakentuu sujuvista arjen palveluista, turvallisuudesta ja hyvistä ihmissuhteista. Tulevan valtuuston tärkein tehtävä on huolehtia, että Helsinki toipuu koronasta tasa-arvoisesti. Etenkin lapsista, nuorista, perheistä ja ikäihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava. 

 

Kaupunki tuottaa hyvää arkea muun muassa suunnittelemalla viihtyisiä asuinalueita yhdessä asukkaiden kanssa, huolehtimilla ihmislähtöisistä palveluista, mahdollistamalla kohtuuhintaista vuokra-asumista ja toimivalla joukkoliikenteellä.

 

Palveluiden pitää pelata ja olla saavutettavissa sekä verkossa että fyysisesti. Palveluita ei pidä keskittää liian isoihin yksiköihin, vaan niiden pitää olla lähellä ihmisiä.

 

Ihmisten ja asuinalueiden välinen eriarvoisuus on Helsingissä iso ongelma. Koulutuksen pitää olla laadukasta kaikkialla kaupungissa ja tätä varten koulut tarvitsevat riittävästi opettajia ja muita ammattilaisia.

 

Ennaltaehkäisevät perhe- ja mielenterveyspalvelut ovat inhimillisesti tärkeitä ja säästävät myös pitkällä tähtäimellä kaupungin kuluja. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen.

Helsingin ensi vuoden budjettiin sisältyvät päätökset koulujen ryhmäkokojen kasvattamisesta, lasten erityisen tuen palvelujen leikkaamisesta sekä Helsinki-lisän romuttamisesta vievät kaupunkia väärään suuntaan. Ne heikentävät helsinkiläisten perheiden toimeentuloa, arkea ja valinnanmahdollisuuksia. Koronatilanne on kasvattanut huolestuttavalla tavalla lasten välisiä oppimis- ja hyvinvointieroja. Tässä tilanteessa koulut ja perheet tarvitsevat lisää tukea - ei heikennyksiä. Siksi leikkaukset pitää perua.

Kirjoituksiani aiheesta:

Arvokasta ikääntymistä helsinkiläisille

Helsingin koulut tarvitsevat aluepolitiikkaa - kuusi tapaa vähentää eriarvoisuutta

Jokainen lapsi ansaitsee mieluisan harrastuksen - harrastustakuu Helsinkiin

Varhaiskasvatuksen pitää olla lähipalvelu jokaiselle

Helsinki-lisän romuttaminen on leikkaus perheiltä

Helsingin valtapuolueiden leikkaukset perheiltä ja koulutuksesta vievät väärään suuntaan

Luonto

 

Lähiluonnolla on valtava merkitys kaupunkilaisten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä asuinalueiden viihtyisyydelle. Jokaisella helsinkiläisellä pitää olla oikeus lähiluontoon lähipalveluna.

 

Helsingin ei pidä kasvaa lähiluonnon tai arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kustannuksella. Esimerkiksi Malmin lentokentän rakentaminen ja keskuspuiston nakertaminen olisivat virhe, joita on vaikea korjata. Suositaan sen sijaan rakentamisessa täydennysrakentamista ja hyödynnetään etätyön yleistymisen myötä vähentyvä toimistotilan tarve muuntamalla toimistoja asuinkäyttöön. Pidetään myös huolta siitä, että väki ei pakkaudu pelkästään pääkaupunkiseudulle. Näin Helsinkiin saadaan riittävästi uusia koteja samalla arvokkaasta kiinni pitäen.

Kaupungeilla on iso vastuu ja mahdollisuus ilmastonmuutoksen hillinnässä ja myös luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Helsingin pitää olla edelläkävijä ympäristöfiksujen ratkaisuiden kehittämisessä ja soveltamisessa olipa kyse energiansäästöstä, puhtaasta energiantuotannosta tai lähiluonnon monimuotoisuudesta.

 

Meri on olennainen osa Helsinkiä ja kaupungilla on vastuunsa myös Itämeren tilasta. Roskalumen kippaaminen mereen lopetettava.

 

Helsinki pystyy parempaan.

Kirjoituksiani aiheesta:

Östersundomin rakentamisen lähtökohdaksi pientalot, puurakentaminen ja pikaraitiotie

Hiiletön Helsinki jo vuonna 2025?

Etätyö on ilmastoteko

Kaikki maa ei ole rakennusmaata - Malmin lentokenttä säilytettävä

 

Roskalumen kippaaminen mereen täytyy lopettaa

Korvaamaton lähiluonto

Ainutlaatuinen Itämeri

11 keinoa hillitä ilmastonmuutosta

bottom of page