TAVOITTEET

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan päästövähennyksiä, uutta teknologiaa ja hiilinielujen kasvattamista. Suomen on luovuttava kaikista fossiilisista polttoaineista ja saavutettava hiilineutraalius 2030-luvulla. Lisäksi meidän on vaikutettava EU:ssa ja laajemmin, sillä yksin emme ilmastoa pelasta.Kotimainen ruoka on osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Luodaan kannusteita viljelijöille hiilensidontaan.

Lue lisää ajatuksiani ilmastosta: 

11 keinoa hillitä ilmastonmuutosta

Korjaaminen kunniaan

 

Hyvinvointiyhteiskunta on Suomen ylpeys

Kasvoin pienituloisessa taiteilija- yrittäjäperheessä. Minulle hyvinvointiyhteiskunta on sydämen asia. Hyvinvointiyhteiskunnan suurin uhka on ihmisten eriarvoistuminen. Syrjäytyminen ja mielenterveyden ongelmat vaikuttavat monessa sukupolvessa. Tarvitaan tukea perheille varhaisessa vaiheessa sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Hyvinvointiyhteiskunta perustuu korkeaan työllisyyteen. Meidän on huolehdittava siitä, että Suomessa on jatkossakin osaamista ja yrityksiä, jotka kehittävät tuotteita maailmanmarkkinoille.

Lue lisää ajatuksiani hyvinvointiyhteiskunnasta:

 

Terveyttä ei ole ilman mielenterveyttä

Viisi keinoa vähentää köyhyyttä

Suomi elää osaamisesta ja koulutuksesta - miten menestys varmistetaan jatkossa?

 

Suomi tarvitsee kansainvälisyyttä

Eduskuntavaalit ovat myös vaali Suomen ulko- ja EU-politiikan linjasta. Suomi on pieni maa ja riippuvainen muusta maailmasta. Aktiivinen ja ratkaisukeskeinen toiminta EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä on Suomen etu. Tarvitsemme maahanmuuttoa. Suomen pitää olla avoin ihmisille, jotka tulevat tänne opiskelemaan, turvaan, töihin ja perustamaan perhettä.

Lue lisää ajatuksiani kansainvälisistä asioista:

Eurooppapolitiikkaa ei voi jättää EU-vaaleihin

Hallitusohjelmatavoitteet

Tehokkain keino vaikuttaa kansanedustajana on saada ajamansa asiat hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma määrittää pitkälti sen, mitä hallitus tekee vaalikauden aikana. Siksi olen tehnyt vaalitavoitteeni hallitusohjelmakirjausten muotoon.

Lue hallitusohjelmatavoitteistani täältä