top of page

Vem är jag?

Jag är 31 år gammal och arbetar som specialmedarbetare för forsknings- och kulturminister. Jag har en magisterexamen i statsvetenskap och är dessutom en entusiastisk världsförändrare från Drumsö i Helsingfors. Jag försvarar klimatet och ett välfärdssamhälle och har en human, framåtseende världsbild.

 

Kommunalpolitik handlar för mig om arbete och entreprenörskap, en hälsosam vardag och urban natur.

 

Innan mitt nuvarande jobb som specialmedarbetare medverkade jag i flera år som politisk journalist. Dessutom har jag även jobbat som lokalvårdare och som Helsingfors centerungas verksamhetsledare. Mitt första sommarjobb var på grannens jordgubbsland och mina gymnasiestudier kunde jag bekosta med pengar från städjobb. 

 

Förutom Drumsö har jag även bott i Tölö, Vallgård, Berghäll, Rödbergen, Alphyddan och Åggelby. Mitt barndomslandskap finns i Leppävirta, Nordsavo. Mina kandidatstudier slutförde jag på Uppsala universitet i Sverige. Dessutom har jag även bott och arbetat i Australien. 

 

Jag värdesätter goda frukostar med nära och kära, entusiastiska diskussioner med ett glas rödvin samt joggingturer i skogar och längs havsstränder. Kommunalval: Människan i centrum - Helsingfors kan bättre

 

Kommunalval: Människan i centrum - Helsingfors kan bättre

 

Jag kandiderar till Helsingfors kommunfullmäktige under kommunalvalet våren 2021 eftersom jag vet att Helsingfors kan bättre. Människors önskan om ett gott liv och livskvalitet måste vara i centrum för stadspolitiken. Detta innebär bland annat fler olika alternativ för boende, barnomsorg och transport, bland annat.

 

Arbete

 

Alla bör ha rätt att tjäna pengar och att känna sig trygga och betydelsefulla - det kan säkerställas genom arbete. Arbete och entreprenörskap är också  grunden för Helsingfors stads hållbara ekonomi.

 

I Helsingfors bor några av de rikaste människorna i Finland, men många är också tvungna att leva i utkanten av välfärdssamhället. Att minska marginaliseringen och se till att varje  person kan studera eller arbeta är viktigt socialt. Detta är också den bästa ekonomiska politiken.

 

Arbetsförmedlingarna i Helsingfors behöver organiseras och de måste integreras med andra kommunala tjänster. Det kommunala arbetsförmedlingsexperimentet erbjuder en historisk möjlighet till detta. Målet måste vara en samlad kontaktpunkt för de olika tjänsterna. Denna kontaktpunkt bör kunna ge relevant hjälp för att hitta jobb och stödja kompetenstjänster samt psykiska hälsovårdstjänster.

 

Jobb skapas i företag. Helsingfors måste vara en bra partner för företag och stödja små och medelstora företag. Detta kan göras genom att dela upp förvärv i mindre segment och göra inköpsprocessen mer transparent. Dessutom måste arbetsförmedlingarna ha en stark koppling till företag i Helsingforsområdet.

 

Värme

 

Välfungerande tjänster, trygghet och meningsfulla relationer är grunden för en trivsam vardag för Helsingfors invånare.

 

Staden skapar en bra tillvaro för dess invånare  genom att planera välkomnande bostadsområden, garantera tjänster med människan i centrum, tillhandahålla prisvärda hyresbostäder och fungerande kollektivtrafik.

 

Offentliga tjänster måste vara funktionella och tillgängliga, både fysiskt och online. De bör inte koncentreras till överdimensionerade megaenheter, utan de bör vara nära folket. Ojämlikhet mellan människor och bostadsområden är ett problem i Helsingfors. Utbildningskvaliteten måste vara hög i alla delar av staden, vilket innebär att antalet lärare och andra yrkesverksamma måste skyddas.

 

Förebyggande familje- och psykiatriska tjänster är dessutom viktiga. I ett längre  perspektivet sparar det också pengar för staden. Alla barn och ungdomar måste ges möjlighet till en meningsfull hobby.

 

Nästa års budgetbeslut för Helsingfors kommer att omfatta beslut om att öka gruppstorlekarna i skolor, minska stödet till barnen och upplösa Helsingforstillägget. Alla dessa beslut tar Helsingfors i fel riktning, de försvagar försörjningen, vardagen och olika familjer.

 

Coronapandemin har ökat skillnaderna bland barns lärande och välbefinnande på ett oroande sätt. I den här situationen behöver stödet till familjer och skolor öka- inte minska. Nedskärningarna måste stoppas.

 

Natur

 

Stadsnaturen har en enorm inverkan på människors hälsa och välbefinnande, dessutom bidrar den till en god atmosfär i bostadsområden. Varje person i Helsingfors måste ha rätt till närliggande stadsnatur.

 

Helsingfors bör inte växa på bekostnad av närliggande natur. Byggandet av Malms flygplats och minskningen av Centralparken är misstag som är svåra att korrigera.

 

Staden har stora möjligheter och ansvar för att minska klimatförändringarna samt för att främja biologisk mångfald.Helsingfors behöver vara en pionjär för utveckling och tillämpning av miljövänliga lösningar, vare sig det gäller energibesparing, ren elproduktion eller mångfalden i stadsnaturen.

 

Havet är en central del av Helsingfors och staden ansvarar också för Östersjön. Att dumpa snö i Östersjön måste upphöra.

 

Helsingfors kan bättre.

bottom of page