top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Keskusta ja Helsingin liikehankkeet – totuus on tarua ihmeellisempää


Helsingin valtapuolueiden, vihreiden, SDP:n ja kokoomuksen pormestariehdokkaat haukkuivat tänään keskustaa Helsingin Sanomien pormestaritentissä. Toisten syyttely on yksi tapa tehdä politiikkaa. Uskon kuitenkin, että helsinkiläisten kannalta olisi hyödyllistä, jos kaupungin johtavat poliitikot keskittyisivät mieluummin oman toimintansa parantamiseen.

Keskustan arvostelu lässähtää, jos malttaa katsoa hieman tarkemmin pääkaupunkiseudulla viime vuosina eteenpäin nytkähtäneitä liikennehankkeita. Keskustajohtoiset hallitukset ovat johdonmukaisesti tukeneet pääkaupunkiseudun tärkeitä infrahankkeita. Länsimetron 250 miljoonan euron valtionrahoituksen myönsi vuonna 2008 hallitus, jonka pääministerinä oli Matti Vanhanen (kesk.) ja liikenneministerinä Anu Vehviläinen (kesk.). Samainen hallitus päätti myös rahoittaa kehärataa. Nykyinen hallitus puolestaan teki päätöksen raidejokerin rahoituksesta. Aloitteentekijänä oli asuntoministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

Keskusta haluaa kehittää pääkaupunkiseutua. Ihan mihin tahansa valtion rahoja ei kuitenkaan kannata käyttää. Nykyinen hallitus veti rahoituksen pois pisararadalta. Syynä oli se, että hanke ei täyttänyt LVM:n omia rahoitusehtoja ollen yhteiskuntataloudellisesti tappiollinen. Samasta syystä EU päätti heinäkuussa 2015, ettei se myönnä TEN-T-tukea Pisaralle. Rahat päätettiin käyttää hankkeisiin, joihin investoimalla saa enemmän hyötyä aikaiseksi.

Helsinki ei ole ainoa paikka Suomessa, jossa on tarpeita liikennehankkeille. Siksi on tärkeää, että pääkaupunkiseudun päättäjät pystyvät perustelemaan, että tänne suunnitellut hankkeet ovat riittävän hyödyllisiä toteutettaviksi. Helsingin lisäksi myös muuta Suomea kannattaa kehittää. On myös meidän helsinkiläisten etu, että kaikki eivät pakkaudu tänne asumaan.

Mistä Helsingin pormestariehdokkaiden hyökkäys keskustaa kohtaan kertoo? Ehkä siitä, että erot Jan Vapaavuoren (kok.), Anni Sinnemäen (vihr.) ja Tuula Haataisen (sd.) näkemyksissä ovat lopulta varsin pieniä. Siinäpä yksi syy lisää äänestää Helsingissä kuntavaaleissa keskustaa!

122 views0 comments
bottom of page