top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Budjettipuhe 2022: Helsinki tarvitsee aluepolitiikkaa

Puheeni Helsingin kaupunginvaltuustossa 16.11.2022 budjettikäsittelyn yhteydessä


Arvoisa puheenjohtaja,


Ensinnäkin kannatan valtuutettu Terhi Peltokorven jättämää vastaesitystä kotihoidontuen Helsinki-lisän palauttamisesta. Helsingin varhaiskasvatuksen tilanne on vakava. Kuntalisän palauttaminen alle 2-vuotiaille lapsille tarjoaisi perheille mahdollisuuden hoitaa kaikkein pienimpiä lapsia hieman pidempään kotona ja helpottaisi varhaiskasvatuksen painetta.


Toiseksi, kiitokset.


Helsingin tuleva budjetti sisältää myös monia hyviä panostuksia. Haluan erityisesti kiittää panostuksia kasvatukseen ja koulutukseen, joita myös Helsingin Keskusta on ajanut.

Keskusta on tunnettu tasapainoisen aluekehityksen puolestapuhujana. Tästä on huolehdittava myös Helsingissä.


Emme saa tässä salissa hyväksyä nykykehitystä, jossa Helsingin kaupunginosat ja koulut eriytyvät. Tämä vaikuttaa suoraan helsinkiläisten arjen turvallisuuteen ja viihtyvyyteen sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksiin ponnistaa kohti unelmiaan kotitausta riipumatta.


On todella tärkeää, että tulevana vuonna kohdennetaan lisärahoitusta etenkin niihin kouluihin ja päiväkoteihin, joissa on paljon erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria.


Myös esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalveluista sekä lähiluonnosta huolehtimalla voidaan huolehtia eri kaupunginosien vetovoimasta.


Arvoisa puheenjohtaja,


Lopuksi pari sanaa demokratiasta. Tänäkin vuonna budjettiprosessin yhteydessä on puhuttu avoimuudesta.


Meidän on oltava rehellisiä siinä, että helsinkiläisten mahdollisuuksissa osallistua päätöksentekoon on meillä parannettavaa. Keskeinen edellytys osallistumiselle on tiedon saaminen ymmärrettävässä muodossa.


Siksi olen todella iloinen laajasta, puoluerajat ylittävästä tuesta tänään jättämälleni valtuustoaloitteelleni budjettiavoimuuden lisäämiseksi. Kiitos kaikille aloitteen allekirjoittajille.


On olennainen osa demokratiaa, että kaupunkilaisille tarjotaan riittävästi tietoa siitä, mitä kaupungin päätöksenteossa tapahtuu ja mihin meidän verovarat käytetään.15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page