top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Erityisuimakortteja koskeva muutosesitys uuteen valmisteluun

Palautimme eilen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa erityisuimakorttia koskevat muutosesitykset uuteen valmisteluun.


Helsingissä erityisuimakortti myönnetään tällä hetkellä vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille omaehtoisen uintiin. Nykyisessä erityisuimakorttijärjestelmässä on ollut ongelmia ihmisten yhdenvertaisuuden ja yksityisyyden suojan näkökulmasta. Helsingin kaupunki on esimerkiksi saanut selvityspyyntöjä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta siitä, että tietyt diagnosoidut sairausryhmät ovat olleet oikeutettuja erityisuimakorttiin, mutta toiset eivät. Tämän on katsottu syrjivän harvinaisempia sairausryhmiä sekä hyväksyttyihin diagnooseihin rinnastettavia sairausryhmiä.


Erityisuimakorttijärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä esitti, että erityisuimakortti 1) rajattaisiin jatkossa koskemaan pysyvän vamman tai pitkäaikaissairaiden vuoksi toimintarajoitteisia helsinkiläisiä ja 2) myöntämiskriteereiksi hyväksyttäisiin ainoastaan tavat, jotka turvaavat yksityisyyden ja tietosuojan. Esitys sai kuitenkin kritiikkiä monilta erityisuimakorttiin oikeutetuista ihmisiltä sekä potilasjärjestöiltä.


Pidän tärkeänä, että asia palautettiin uuteen valmisteluun. Liikunta ennaltaehkäisee monia sairauksia ja ylläpitää työ ja toimintakykyä. Vesiliikunta on monelle matalan kynnyksen liikuntamuoto, josta voi nauttia vaikkapa kivuista huolimatta. Jos erityisuimakorttia joudutaan rajaamaan yhdenvertaisuussyistä, on samalla yritettävä miettiä, miten voitaisiin parantaa niiden ihmisten liikuntamahdollisuuksia, joilla terveydelliset tai taloudelliset syyt ovat esteenä liikkumiselle. Lisäksi pidän tärkeänä, että tällaiset uudistukset valmistellaan mahdollisimman läheisessä yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa.


Apulaispormestari Paavo Arhinmäen palautusehdotus hyväksyttiin lautakunnassa yksimielisesti. Palauttaessaan asian valmisteluun lautakunta halusi muun muassa lisäselvitystä erityisuimakortin myöntämiskriteereistä ja siitä, minkä sairausdiagnoosien hoitoon vesiliikunnasta on erityistä hyötyä. Lisäksi totesimme, että ennen uuden esityksen tuomista lautakuntaan valmistelussa on syytä kuulla potilasjärjestöjä ja vammaisneuvostoa.

130 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page