top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Jokainen lapsi ansaitsee mieluisan harrastuksen - harrastustakuu Helsinkiin

Koronarajoitteiden ollessa voimassa, moni on havahtunut huomaamaan, miten valtaisa vaikutus harrastuksilla on lasten ja nuorten elämään. Harrastukset tuovat ilon ja onnistumisen kokemuksia, kavereita ja rytmiä elämään.

Mutta ennen koronaakaan kaikilla suomalaisilla lapsilla ja nuorilla ei ole ollut mahdollisuutta harrastaa. Kyse voi olla perheen tuen ja ohjauksen puutteesta, rahasta tai asuinpaikasta. Kuitenkin harrastuksilla voisi olla suurin merkitys juuri niiden nuorten elämässä, jotka tällä hetkellä eivät pääse harrastamaan. Harrastusten on myös todettu tukevan koulumenestystä.

Siksi on ollut todella hienoa viedä eteenpäin opetus- ja kulttuuriministeriössä keskustan johdolla harrastamisen Suomen mallia. Mallin tarkoitus on taata mieluisa harrastus jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle. Käytännössä harrastustakuu toteutetaan kysymällä lapsilta ja nuorilta heidän harrastustoiveistaan ja tuomalla mieluisia harrastuksia koulupäivien yhteyteen.

Parhaillaan käynnissä on harrastamisen Suomen mallin pilotti, johon myös Helsingin kaupunki on lähtenyt mukaan yhtenä yli sadasta kunnasta eri puolilta maata. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vastikään Helsingin kaupungille peräti miljoona euroa mallin käynnistämisen pääkaupungissa. Hanke on käynnistynyt harrastustoimintaa järjestävien kumppaneiden kartoituksella ja kilpailutuksella, jota seuraa toiminnan suunnittelu ja organisoituminen. On hyvä, että järjestökenttä on tiiviisti mukana mallin toteutuksessa.

Tulevalla valtuustokaudella on syytä pitää huolta, että harrastustakuu etenee Helsingissä toimivalla tavalla. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mahdollisuuden mieluisaan harrastukseen.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page