top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Työpaikka olisi, mutta lapselta puuttuu hoitopaikka

Helsinkiläinen vanhempi oli löytänyt töitä ja lähti järjestämään lapselleen hoitopaikkaa. Kaupungin vastaus oli kuitenkin tyly: hoitopaikkaa olisi pitänyt hakea jo neljä kuukautta etukäteen.


Miten ihminen voi tietää neljä kuukautta etukäteen työpaikan saamisesta?


Varhaiskasvatuslain mukaan päivähoitopaikkaa on tarjottava kiireellisesti, viimeistään kahden viikon kuluessa, jos hoitopaikan tarve johtuu syistä, jotka eivät ole olleet ennakoitavissa. Siis esimerkiksi työllistymisestä.

Nyt virkamiehet totesivat kuitenkin vanhemmalle, että kiireelliseen hoitopaikkajonoon pääsee vaan, jos työpaikan on saanut TE-palveluita käyttäen. Kyseinen vanhempi oli löytänyt työn itsenäisesti, joten hän ei tähän joukkoon kuulunut.


Tämä tarina päättyi onneksi onnellisesti. Vaatimisen jälkeen lapselle löytyi lopulta hoitopaikka perhepäivähoidosta. Vanhemmalle korostettiin kuitenkin, että perheellä kävi tuuri ja heidän kohdallaan tehdään nyt poikkeus.

Aina hoitopaikkaa ei löydy. Mothers in Business –järjestön kyselyssä vuodelta 2019 yli joka viides pääkaupunkiseudulla asuva äiti oli viivästyttänyt töihinpaluuta varhaiskasvatuspaikkaan liittyvistä syistä ja ongelmat paikan saamisessa olivat viivästyksen suurin syy. Yksi äiti kertoi minulle, miten häneltä meni hoitovapaiden aikana löytynyt unelmien työpaikka sivu suun päivähoitopaikan puuttumisen vuoksi.

Helsinki haluaa olla paras kaupunki perheille. Olennainen osa tätä on laadukas varhaiskasvatus.

Toimiva varhaiskasvatus on samalla myös työllisyystoimi. Jos päivähoitopaikkaa ei saa, ryhmät ovat isoja ja henkilökunta vaihtuu, vanhempien töihinpaluu voi lykkääntyä. Pahimmillaan perheelliset äänestävät jaloillaan ja muuttavat pois Helsingistä – näitäkin keskusteluja kuulee nykyään paljon.

Helsingin varhaiskasvatuksen ongelmat ovat akuutteja ja vaikuttavat perheiden arkeen. Niiden ratkominen vaatii hyviä työoloja ja riittävää henkilöstöä varhaiskasvatuksessa.


Lisäksi tarvitaan muita vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen rinnalle mukaan lukien kotihoito ja perhepäivähoito.

Kriisiytynyttä tilannetta voitaisiin helpottaa myös palauttamalla kotihoidontuen Helsinki-lisä. Näin halukkaat kaikkein pienimpien lasten vanhemmat voisivat hoitaa lasta hieman pidempään kotona. Samalla vapautuisi hoitopaikkoja muille.


Kirjoitus on alunperin julkaistu Helsingin Uutisissa.


26 views0 comments

Comments


bottom of page