top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Wikipedian sukupuolivinouma muutetaan artikkeli kerrallaan

Käynnistimme naistenpäivänä somekampanjan henkilöartikkeiden lisäämiseksi suomalaisista mielenkiintoisista naisoletetuista Wikipediaan.


Wikipedia on Internetin viidenneksi käytetyin sivusto Wikipedian sivut ovat usein Googlen hakutulosten kärjessä. Suomenkielinen Wikipediasta löytyy yli puolimiljoonaa artikkelia ja sen artikkelimäärä korkeahko suhteessa kielen puhujien määrään. Kuitenkin suomenkielisen Wikipedian henkilöartikkeleista vain noin 20 % kertoo naisista.


Aloitteen myötä sitouduimme tukiryhmäni kanssa urakoimaan tänään vietettävään Minna Canthin ja tasa-arvon päivään mennessä vähintään 15 uutta henkilöartikkelia meitä inspiroivista naisista. Nuo artikkelit ovat nyt kasassa ja määrä tulee vielä kasvamaan. Kampanjan tarkoituksena on nostaa keskusteluun naisten suhteettoman pieni edustus Wikipediassa ja saada aikaan keskustelua ja muutosta.


Viime vuosina työtä Wikipedia-artikkeleiden sukupuolivinouman korjaamiseksi on tehty niin kansainvälisesti kuin kotimaisesti ahkerasti. Esimerkiksi englanninkielinen Wikipedian Women in Red -projekti on saanut reilussa neljässä vuodessa nostettua naisista kertovien artikkelien osuuden 15 prosentista lähes 18 prosenttiin. Vinouma on kuitenkin edelleen olemassa ja se on yhä yleisin Wikipediasta esitetyn kritiikin aihe ja osa yleistä Wikipedian rakenteellisen syrjinnän kritiikkiä.


Sen jälkeen, kun kerroin kampanjastamme somessa, olen käynyt silmiä avaavia keskusteluja aiheen ympärillä. Wikipediassa artikkelit jakautuvat hyvin epätasa-arvoisesti myös eri ammattiryhmien välillä. Kuitenkin Wikipedia-artikkelijakauman ja laajemminkin sen, kenen tarinoita tässä yhteiskunnassa kerrotaan, määritämme kaikki me, jotka joko teemme tai jätämme tekemättä asialle jotain. Tärkeintä on, että tunnustetaan tarve muutokselle ja kääritään hihat ylös muutoksen aikaansaamiseksi.


On ollut upeaa saada ihmisiltä ehdotuksia inspiroivista henkilöistä. Moni on myös kampanjan myötä hoksannut, että tämä on konkreettinen asia, johon on helppo itse vaikuttaa. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäksi myös yhdenvertaisuuden pitäisi olla Wikipediaa muokkaavan yhteisön tärkeä tavoite.


Tasa-arvo on esillä erityisesti Minna Canthin ja naistenpäivän kaltaisina merkkipäivinä, mutta sen pitäisi näkyä niin rakenteellisina uudistuksina kuin pieninä tekoina ympäri vuoden. Naisista kirjoitettujen Wikipedia-artikkeleiden lisääminen on keino herätellä ihmisiä miettimään, että arjen tasa-arvo teot voivat olla myös pieniä aloitteita joilla on suuremmassa mittakaavassa iso merkitys.


49 views0 comments

留言


bottom of page