top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Vastaukset Harjun nuorisotaloa koskeviin kysymyksiimme

Harjun nuorisotalon kohtalo on aiheuttanut huolta sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki tiedotti talon puutteellisesta kunnosta ja ilmoitti, että talon toiminnot siirretään nuorisopalvelun muihin tiloihin ”kulttuurisen nuorisotyön alueellistamisen suunnitelmien mukaisesti”.


Kysyimme Terhi Peltokorven kanssa Helsingin kaupungin vastaavilta viranhaltijoilta Harjun tapauksesta.


Alla nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatkalta saamamme vastaukset kysymyksiin sellaisenaan:


1) Miksi Harjun nuorisotalon toiminnot päätettiin siirtää niin kiireisesti pois nykyisistä tiloista?

Harjun nuorisotalon tilojen kuntoa ja ilmanvaihdon toimintaa tutkittiin keväällä ja tulokset valmistuivat kesällä 2019. Tutkimusten mukaan kellarikerroksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita ja ilmanvaihdossa on puutteita (mm. Radon-arvot olivat merkittävästi kohonneita). Tiloihin suunnitellaan tarvittavat korjaukset tutkimustulosten pohjalta. Harjun nuorisotalo tarvitsee siis korjauksia, jotta se on jatkossakin käyttökelpoinen. Haluamme taata nuorille ja työntekijöille turvallisen ja toimintoja palvelevan toimintaympäristön. Tilan korjaukset on tarkoitus toteuttaa nopeasti. Alustavan arvion mukaan korjaukset valmistuvat noin puolessa vuodessa. Tieto tilan kunnosta ja korjaustarpeista tuli nopeasti, tästä syystä myös päätökset toiminnan muutoksista tehtiin varsin nopeasti.


2) Pyrittiinkö nuorisotalon toiminnoille etsimään korvaavia tiloja lähialueelta remontin ajaksi sen sijaan, että toiminnot ripotellaan nyt eri puolille kaupunkia ja Harjun nuorisotalon yhteisö hajotetaan?

Ei pyritty, sillä niiden löytämistä lähialueelta pidettiin epätodennäköisenä. Lisäksi Lähialueilta ei löydy korvaavia tiloja ja valtaosa Harjun kävijöistä matkustaa paikalle joka tapauksessa eri puolilta kaupunkia.


Kantakaupunki on nuorisotyön järjestämisen kannalta haastava alue korkeine tilakustannuksineen, mutta nuorisopalvelut yhdessä kumppaniensa kanssa etsii ratkaisuja siihen, että nuorilla on jatkossa entistä paremmin tilaa myös keskusta-alueella. Koska suurin osa nuorista kuitenkin asuu lähiöissä, nuorisopalvelut pitää tärkeänä, että myös näillä alueilla toteutetaan kulttuurista nuorisotyötä.


3) Jos korvaavia tiloja ei pyritty kartoittamaan, voisiko näitä tiloja kartoittaa nyt?

Väistötilaa ei koko Harjun kokonaisuudelle ole suoraan tiedossa. Tiloja käyttäville järjestöille etsitään yksilöllisiä tilaratkaisuja/ mahdollisuutta jatkaa toimintoja. Lisäksi jokaisen ryhmän osalta on pyritty löytämään uusia tiloja, joissa toiminta jatkuu samojen ohjaajien vetämänä t. Tiloiksi on löytynyt Lauttasaari, Pikku Huopalahti ja Kannelmäki. Harjun tilan korjaukset eivät luultavasti kestä kovin pitkään.


4) Miten remontin aikana pidetään huolta siitä, että Harjun nuorisotalon kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa olevat käyttäjät eivät putoa tyhjän päälle?

Tähän asiaan pyritään vastaamaan nuorisotyöllä: jokaiseen ryhmään ollaan yhteydessä ja niiden toimintaa tuetaan. Ohjaajat voivat myös olla yhteydessä suoraan tuttuihin nuoriin. Tämä on Harjun korjausten kannalta haastavin asia ratkaista.


5) Pyritäänkö Harjun toimintaa jatkamaan remontin jälkeen nykyisenlaisena ja pääsevätkö esimerkiksi nykyiset työntekijät palaamaan Harjuun töihin remontin jälkeen?

Toimintaa on hyvä kehittää yhdessä asukkaiden, toimijoiden ja alueen tekijöiden kanssa. Remonttitauko on hyvä hetki tähän. Henkilöstörakenteen tulee tukea tulevaa toimintatapaa. Ja se asia ratkaistaan myöhemmin osana tätä prosessia.


Mielestämme vastaukset eivät ole kaikelta osin selviä. Ainakaan allekirjoittaneelle ei ole vieläkään täysin selvää oliko kuntokartoituksen perusteella tosiaan niin kiire, että remontin kanssa ei voitu hieman odottaa ja valmistella asiaa rauhassa. Myös haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten kohtalo on edelleen huolen aihe. Lisäksi mm. kohta 5 jättää auki olevia kysymyksiä. Eilisessä lautakunnan tulosbudjettiseminaarissa toivoinkin, että lautakuntaa pidetään kartalla tästä jatkokehityksestä ja siitä, miten asiaa valmistellaan.


Jatkamme vuoropuhelua asian tiimoilta kaupugin ja asukkaiden suuntaan ja kerromme, miten asia etenee. Olkaa jatkossakin yhteydessä!92 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page