top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Etätyö on ilmastoteko

Yle uutisoi tänään asiasta, josta keskusta on puhunut viime aikoina. Jos koronan aikaan yleistynyt etätyö jää jossain mittakaavassa pysyväksi ilmiöksi, tällä voi olla merkittävä päästöjä vähentävä vaikutus!


Kuluneen vuoden aikana jopa miljoona suomalaista on omasta ja työnantajan tahdosta riippumatta joutunut etätöihin. Kokemus on osoittanut, että paikkariippumaton työ on mahdollista ja siinä on monia hyviä puolia.


Etätyön mahdollisuus parantaa ihmisten vapautta päättää työnteostaan, helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista ja mahdollistaa entistä vapaamman asuinpaikan valinnan. Ennen kaikkea työmatkojen poistuminen tuo päivään jopa useita tunteja lisäaikaa! Niinpä ei ole yllätys, että moni haluaa jatkaa etätyötä myös koronan jälkeen.


Ylen uutisoimien Taloustutkimuksen laskelmien mukaan etätyön lisääntyminen voisi vähentää henkilöautoliikennettä peräti 6-8 prosenttia. Tällä olisi merkittävä vaikutus Suomen liikenteen päästöihin.


Vastaaviin arvioihin päätyi myös Keskusta viime syksynä, kun se ensimmäisenä puolueena Suomessa esitti oman polkunsa liikenteen päästöjen vähentämiseen ilman kohtuuttomia bensaveron korotuksia.


Etätyön yleistyminen voisi siis yksinään kattaa arviolta kolmanneksen niistä toimista, joita vielä tarvitaan Suomen liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen!


Etätyö on hyvä esimerkki siitä, että ilmastotekoja voidaan tehdä niin, että samalla ihmisten elämänlaatu paranee. Jatkossa entistä useampi suomalainen voisi liikenteessä istumiseen sijaan käyttää tuon ajan vaikkapa ulkoiluun. Päästöt alas, elämänlaatu ylös.
30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page