top of page
  • Writer's pictureEeva Kärkkäinen

Kaikki maa ei ole rakennusmaata - Malmin lentokenttä säilytettävä

Helsingin Keskusta esittää jatkoaikaa Malmin lentokenttäalueen asemakaavamuutosten tekoon sekä vaatii toimenpiteitä asukkaiden äänen saattamiseksi vahvemmin kuuluviin.


Helsingin kaupunginvaltuuston esityslistalla on keskiviikkona 31.3. ensimmäisiä Malmin rakentamiseen liittyviä asemakaavoja.


Mielestämme Malmin lentokentän kohtalo on niin merkittävä kysymys, että päätöksenteko kaavoista tulee jättää seuraavalle valtuustolle ja järjestää neuvoa-antava kansanäänestys alueen kohtalosta.


Helsingin Keskustan mielestä Malmin lentokentän alueelle tulee rakentaa nykyisiä suunnitelmia vähemmän. Näin alueella voidaan säilyttää asukkaille tärkeät virkistyskohteet, luontoarvot ja kulttuurihistoriallisestikin merkittävä lentokenttämiljöö ja lentotoiminta.


Esimerkiksi Museovirasto ja Suomen Luonnonsuojeluliitto ovat arvostelleet asuinrakennussuunnitelmia liiasta massiivisuudesta.


Keskusta on pyrkinyt vuosikymmenet vaikuttamaan siihen, että Malmin lentokenttätoiminta ja arvokkaat luonto- ja virkistysarvot säilytetään. Olemme myös huolissamme siitä, että rakentaminen on helsinkiläisille aivan liian kallista maaperän haasteellisuuden vuoksi.


Helsingin Keskusta esittää, että:


1. Malmin rakentamiseen liittyvät asemakaavat käsitellään vasta kuntavaalien jälkeen. Näin asukkaat voivat vaaleissa ottaa kantaa alueen kehittämiseen.


2. Tuleva valtuusto päättää järjestää kuntalaisille äänestyksen Malmin lentokentän kohtalosta – vasta sen jälkeen on aika siirtyä eteenpäin.


3. Malmin alueen mahdollinen rakentaminen aloitetaan alueelta, joka ei tuhoa lentokenttää tai alueen arvokkaita luontokohteita. Näin pystytään näkemään ja arvioimaan, miten maaperä ylipäätänsä soveltuu rakentamiseen ennen kuin tehdään peruuttamatonta vahinkoa koko alueelle.


Lue keskustan kannanotto kokonaisuudessaan Helsingin Keskustan

.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page